Opravdovým úspěchem není umění na jevišti, ale umění vycházet s lidmi mimo scénu. –

Davis Sammy

 

GRE_4999 GRE_4999

GRE_4999

GRE_4978

 

Vršovické divadlo Mana akcentuje v postmoderním morálním chaosu etický rozměr lidského bytí. Opírá se o hodnoty prověřené věky, které se nemění s každým módním trendem a uměleckým ismem. Pokoušíme se hledat mravní kompas pro běžného člověka, znejišťovaného ultraliberálním přesvědčováním, že pravda je věcí názoru a člověk je sám sobě mírou věcí. Oproti tomuto názoru stavíme přesvědčení, že základem lidské civilizace je uznání neměnných mravních kritérií, která se snažíme aplikovat na současný svět a z nich čerpat jistotu a naději. 
Ve své tvorbě se divadlo v jedné linii zaměřuje na výlučně česká témata, jejichž prostřednictvím chceme hledat krásu, velikost a hrdost této země a jejích občanů. A za druhé tím, že chceme adresáty našich představení učinit běžné diváky, naše spoluobčany, sousedy, naše bližní.
Nepřicházíme s žádným výlučným uměním, které je pouze pro poučené, pouze pro elitu, jsme tu pro každého, kdo chce s námi sdílet tento jedinečný kulturní prostor a jeho hodnoty. Chceme být prostorem otevřeným , kde je vítán každý člověk dobré vůle bez rozdílu věku, vyznání, přesvědčení, vzdělání, každý, kdo se upřímně zajímá o osudy své země a mravní hodnoty našeho světa.