Autorský Advent I

Autorský advent je tradiční adventní divadelní odpoledne pro nejširší veřejnost, kde TALENT drama studio prezentuje kromě  loňských představení, další autorské a jiné umělecké počiny v oblasti filmu, divadla a hudby účastníků kurzů, tedy dětí, mládeže a dospělých. Součástí odpoledne a večera je host spřízněný s TALENT drama studiem, který pomůže dotvořit předvánoční atmosféru ve Vršovickém divadle Mana. 

10.12.2017 máme čest přivítat kapelu The Ignu.

10.12.2017 bude kromě představení z loňského roku prezentovaná multižánrová performance Dech lesa ve spolupráci s tanečníky Pražské konzervatoře, hudební klip Bráním se dojetí s Janem Cinou, Ivou Janžurovou a Václavem Neckářem režírované členem Talentu Tobiášem Frýdlem, v hl. roli s herečkou Talentu Isaabellou Petzoldovou a film Maryša v hlavní roli s Alžbětou Dolečkovou a vedl. roli Filipem Janíkem z Talent drama studia, který vznikl v rámci filmového tábora FILMÁK 2017. Součástí odpoledne budou krátké diskuse s tvůrci filmových a divadelních počinů.

15:00  1. BLOK Autorského Adventu (vhodné pro rodiny s dětmi)

Slovem doprovází Karolína Kočí a David Jordán

       Zamyšlení faráře Davida Frýdla k adventu

       Učitel: autorské představení – DIVADLO

       Chůva: autorské představení – DIVADLO

       Bráním se dojetí – HUDEBNÍ KLIP

       Včera, dnes a zítra – DIVADLO

       Dech lesa – MULTI ŽÁNROVÁ PERFORMANCE

       DISKUZE DECH LESA

      

16:40  PŘESTÁVKA (v divadle TV Reportáž z Vršovického festivalu talentů)

 

17:00  2. BLOK Autorského Adventu (vhodné pro děti, mládež i dospělé)

Slovem doprovází Isabella Petzoldová a Tobiáš Frýdl

       Muzeum: autorské představení – DIVADLO

       Bráním se dojetí – HUDEBNÍ KLIP

       DISKUZE HUDEBNÍ KLIP

       Vytřeno (představení Spektáklu)

       The IGNU – HUDBA

 

18:40  HUDBA VE FOYER (děti, mládež i dospělí z TALENT drama studia)

 

19:00  3. BLOK Autorského Adventu (vhodné pro mládež a dospělé)

Slovem doprovází Alžběta Dolečková a Filip Janík

       Maryša – FILM (nevhodné pro děti do 13-ti let)

       DISKUZE FILM MARYŠA

       Nesmrtelní 2095 (představení dospělých D-talent)

 Změny začátek bloků vyhrazeny

Vstupné: každý Blok samostatně 150,- Kč, vstupné na celý den 200,- Kč