Nové inscenace

Země česká, domov můj?
podle vzpomínek Františka Nováka

Scénář a dramaturgie: Věra Mašková

Režie: Pavel Khek

Hrají Jan Hofman, Milan Kačmarčík, Máša Málková a Vilém Udatný.

Hra  inspirována osudy vršovického občana, varhaníka místního husitského sboru a učitele, Františka Nováka. Jeho životní příběh byl vskutku nevšední. Narodil se za Rakousko – Uherska jako syn prostého malostranského řemeslníka. Přesto, že jeho rodina byla nemajetná, podařilo se mu vystudovat a stát se učitelem. V roce 1914 vypukla 1. světová válka a František musel jako mnoho českých chlapců a mužů narukovat do rakouské armády. Poté, co byl na ruské frontě zajat, přihlásil se dobrovolně do nově vznikající československé armády a spolu s ní prošel  nelehkou anabází přes celé Rusko, Japonsko a Ameriku zpět do vlasti. A právě jeho osudy v Rusku, jeho četná životní rozčarování, ztroskotání slovanské vzájemnosti, na kterou sázelo mnoho českých vlastenců, ale i bolestné zklamání z lásky, která ho zradila tím nejodpornějším způsobem, jsou tématem představení, které uvidíte v prosinci v české premiéře. 

Premiéra 19.12.2018

Vznik inscenací podporuje MČ Praha 10, Státní fond kultury a Nadace Život umělce.