Berg míří do vršovického podzemí s „Příběhem vojáka“ a „8 větami na vějíře“

Orchestru Berg se zalíbilo v objevování nových koncertních prostorů. Nejnovější vystoupení – v pondělí 12. a v úterý 13. listopadu – odehrají v podzemním sále funkcionalistického Husova sboru v pražských Vršovicích.

Až do šedesátých let tu působilo populární Jiráskovo divadlo, před několika lety zde vzniklo centrum Mana. Návštěvníkům obou koncertů nabízí Berg jako bonus také prohlídku celé originální stavby Husova sboru z roku 1930, vystavěné podle projektu Karla Truksy (na projektu věže se podílel Pavel Janák) – jedné z prvních pražských staveb z předpjatého betonu. Průvodcem bude farář David Frýdl, velký nadšenec pro obnovu všech funkcí Husova sboru.

Ruleta se točí dál

Originální prostor (Moskevská 34, vstup z ulice Sportovní) si žádá originální program. Hlavním lákadlem obou večerů bude Příběh vojáka Igora Stravinského, k němuž se Orchestr Berg vrací po sedmi letech. Dílo z roku 1918, které má být „čteno, hráno a tančeno“. Libreto na motivy ruské národní pohádky napsal švýcarský spisovatel Charles-Ferdinand Ramuz. Režie bergovského provedení se ujala Gabriela Petráková. O skladbě i svém pojetí říká: „Igor Stravinskij v tomto díle vyjadřuje svůj kritický pohled na válku jako takovou, ale dle mého názoru také na jakékoliv utrpení prostého člověka, který je jen poslušným nástrojem (třebas proti své vůli) v rukou mocných, kteří jej bezohledně posílají do nebezpečí nebo i na smrt v zájmu svého vlastního zisku, či touze po moci. Stává se tím jen pouhou loutkou, potlačující své vlastní zájmy, emoce. Stravinskij však tento příběh nepopisuje jako závažné drama, snaží se spíše o pohled zvnějšku, staví se do role nezúčastněného pozorovatele, a tím vystihuj absurditu a jistou ironii daného tématu. Zcela záměrně vnáší do dramatických momentů dokonce prvky komediální a satirické, čímž je drama ještě umocněno. Ve své koncepci jsem se spolu s inscenačním týmem snažila co nejvíce přiblížit duchu Stravinského hudby. Děj jsme posunuli do roviny mimočasové, nebo lépe řečeno do roviny všečasové. Na jevišti se mísí prostředí kabaretu, které je představováno jak muzikanty tak i vypravěčem, s prostředím válečným, které představuje Voják a válečné scény v projekcích. Spojení těchto dvou kontrastních světů vystihuje absurditu a groteskní nádech díla. … Celý příběh začíná jako velká ruleta, kterou roztočí neviditelná ruka a tím uvede do pohybu konflikt od prvního vesmírného třesku, přes věčný trojúhelník žena, muž, ďábel, jejich konkrétní příběh, až po všechny možné podoby sporů, válek, konfliktů až do současnosti. Zde však příběh nekončí, protože ruleta se točí stále dál…“

8 vět ve světové premiéře

Koncert ale otevře světová premiéra. V té zazní malý melodram 8 vět na vějíře. Kompozice mladého českého skladatele Petra Wajsara je inspirována básnickou sbírkou 100 vět na vějíře francouzského dramatika a básníka Paula Claudela. „Sbírka je moderní podobou japonských básnických miniatur zvaných haiku, které však naplňuje osobitým filozofickým sdělením. Každá z miniatur má přitom ekvivalent v japonském znaku, z jehož melodie vychází zvukový i hudební materiál použitý při kompozici této skladby. Skladba je instrumentována pro soubor využitý ve Stravinského Příběhu vojáka, s rozšířenou sekcí bicích nástrojů,“ říká o 8 větách na vějíře program koncertu.

Petr Wajsar (1978), je dalším z mladých skladatelů, který napsal dílo přímo pro Orchestr Berg a bude se s ním ucházet o hlasy poroty odborné i laické v soutěži NuBerg. Kromě koncertní hudby Wajsar skládá také hudbu k filmům dokumentárním i hraným (například k celovečernímu snímku Můj vysvlečenej deník) či divadelním projektům (muzikál Pornohvězdy). Působí také v kapele Hi-Fi, která hraje na elektronickou taneční hudbu a jazz.

Ivan Matějka, Literární noviny, 11 Listopad 2012 13:44