Podzimní sonáta

Author:
Ingmar Bergman

Dramaturgy:

Dericted by:

Staring:
, , , ,

Costumes and set design:
Petra Štětinová - Goldflamová

Sponsored by:

Městská část Praha 10, Státní fond kultury ČR, Magistrát hl. města Prahy

Translation:
Zbyněk Černík

Others:

Délka představení:
115 minut + 20 minut přestávka

MČ Praha 10

Státní fond kultury

hl. město Praha

About performance

Ingmar Bergman náleží k největším filmařům a spisovatelům 20. století. Podzimní sonáta patří k jeho zralým dílům, vyznačujícím se nespornou literární kvalitou. Jeho grandiózní celoživotní zápas s Bohem, zápas o smysl našeho bytí a naplnění našeho času, který se neúprosně krátí, je přesně tím, čím by se mělo zabývat divadlo nacházející se v sakrálním prostoru. Vztahy rodičů a dětí jsou východiskem mnoha Bergmanových děl. V Podzimní sonátě podrobuje nemilosrdnému zkoumání vztah matky a dcery, ale i dva životní principy. Matka, klavírní virtuoska, přijíždí na neochotnou návštěvu k dceři, která prodělala těžkou ztrátu. Celý život se snaží vyhnout těžkým a nepříjemným věcem. Její život se postupně mění v jeden velký útěk před bolestí. Ale neutíká i sama před sebou, před láskou, před životem vůbec? Drama, které rozebere lidskou bytost až na nejzazší dno duše, ústí do nečekané a silné katarze.

Podzimní sonáta

Matka s dcerou, nenaplněné životní osudy v komorním dramatu Ingmara Bergmana.

Ticket price:

300 – 350 Kč

Podzimní sonáta