Výstavní činnost

Výstavy v rámci cyklu Rozsvítit maják_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pořádá SUKUS, z.s. a Lahn Artists e. v Limburg 
ve spolupráci s Centrem MANA, z.s., Vršovickým divadlem MANA
a Náboženskou obcí Církve československé husitské v Praze 10 – Vršovicích 
za podpory Česko-německého fondu budoucnosti 
a Městské části Praha 10