Josef Kajetán Tyl, Jan Hus

hus A4

Nastudování a uvedení klasického dramatu Jan Hus od Josefa Kajetána Tyla v režii Bohumila Gondíka. Představení bude uvedeno souborem herců ochotnických divadel Sokolu Praha (Divadlo pod Petřínem) a Bozděch Vršovice ve Vršovickém divadle MANA v Husově sboru. 

O hře

Josef Kajetán Tyl (1808-1856)

Klasické Tylovo divadelní drama, které je autorovou dobovou variací na téma svobody a demokracie. Hra byla poprvé uvedena v Praze ve Stavovském divadle v revolučním roce 1848, následně byla v době Bachova absolutismu zakázána.
Děj hry se odeháráv v letech 1410 až 1415 v Praze, Husinci a v Kostnici.
Základem děje je neustále se prohlubující konflikt mistra Jana Husa a jeho stoupenců s církevní mocí, který nakonec vede k jeho záhubě. Druhý plán „prostého lidu“ tvoří konflikt konzervativního měšťana Šembery s manželkou Hátou, Husovou stoupenkyní a velkou vlastenkou.
Tylovi nešlo o historickou přesnost, jako spíš o aktuálnost. Ačkoliv je mnoho scén kolektivních, jsou u hlavních postav dobře prokresleny charaktery. Je zde kolísavý král Václav IV., zpupný kardinál, ale především Hus – vlastenec milující svou řeč a zemi, bojovník proti církevnímu absolutismu, ale i laskavý syn hodný na svou matku. V nerovném zápase sice klesá, ale nakonec zůstává věrný svým duchovním ideálům.

O režisérovi

Bohumil Gondík

Dětství prožil Bohumil Gondík v Novém Sedle u Lokte mezi Karlovými Vary a Sokolovem,
od 1957 studoval na Střední průmyslové škole dopravní v Praze, kde absolvoval i vojenskou službu. V Praze přilnul k divadlu, k filmu i opeře a amatérsky se začal uplatňovat jako organizátor a režisér studentských a vojenských představení. Je otcem sourozenců Dalibora a Adély Gondíkových.
Od 1967 sám ochotnicky hrál, ale po čtyřech sezónách začal výhradně režírovat, a to hry neznámé i často uváděné. Nejpodstatnější část své dosavadní režijní působnosti pak spojil se Sokolovem, kde se díky svému rozhledu, talentu a trpělivosti stal doslova vychovatelem a učitelem řady amatérských herců. Na scénu uvedl mj. Strašidlo cantervillské, Past, Lháře, Tři sestry, Přišel na večeři, Dva na houpačce, Oidipa atd. Na krajské i celostátní úrovni byl za svou práci na poli divadla několikrát oceněn za nejlepší režii a jím vedený soubor za nejlepší inscenaci i cenami diváka.
Krátce se věnoval rovněž amatérskému filmu, s nímž uspěl na celostátní přehlídce Rychnovská „8“, a to oceněním za námět a zpracování, za výběr hudby a za nejlépe zpracovaný zvukový záznam. Těžiště jeho zájmové práce však zůstalo v amatérském divadle. Na závěr působení v Sokolově byl v roce 2001 oceněn Plaketou města Sokolova za rozvoj kultury ve městě. Se souborem se rozloučil nastudováním hry D´Artagnan.
Roku 2002 přesídlil do Pyšel, kde se ihned podílel na obnovení ochotnického Divadelního souboru při T. J. Sokol Pyšely, s nímž rychle dosáhl vysoké umělecké úrovně.
Brzy se stal vedoucím třicetičlenného souboru SDOL, viz, se kterým připravil a nastudoval pozoruhodné inscenace Dva muži v šachu, Zpěvy sladké Francie, Kdo zachrání kovboje? a zejména Malované na skle, za něž získal pro pyšelský soubor pozvání z Národní přehlídky sokolských ochotnických divadel do kulturního programu XIV. Všesokolského sletu v Praze v červenci 2006.
2006 byl Bohumilu Gondíkovi udělen na návrh České obce sokolské Zlatý odznak J. K. Tyla za zásluhy o sokolské divadlo.