David Frýdl – zakládající člen Vršovického divadla MANA a provozní ředitel

Narozen v Praze. Studium na Střední průmyslové škole elektrotechnické, obor Zařízení silnoproudé elektrotechniky. V letech 1992-1997 – studium na Husitské teologické fakultě UK, obor Husitská teologie. Kněz Církve československé husitské. 1997-2002 – duchovní správce v Náboženských obcích Vysoké nad Jizerou, Jilemnice a Vrchlabí. Od září 2002 farářem Husova sboru v Praze Vršovicích. 2004-2007 – studium na Pedagogické fakultě UHK, specializace v pedagogice.

V roce 2009 inicioval vznik Vršovického divadla MANA. Je zakládajícím členem spolku Centrum MANA, který stojí za znovuobnovením Vršovického divadla MANA a je jeho provozovatelem. 

Rodinné poměry: ženatý, manželka Adela, děti Natanael David, Tobiáš Timotej, Benjamín Eliah, Ráchel Judit, Šaron Hana, Tali Shama a Ruben.

Publikační činnost

 • 1993-D. Frýdl: Hledejte především Království Božího a spravedlnosti jeho – Sborník k 60. výročí Husova sboru na Vinohradech, Nákladem Náboženské obce CČSH Praha 10
 • 1999-D. Frýdl, A. Volkmanová: The Liturgy of The Czechoslovak Hussite Church – předmluva k anglickému vydání Liturgie CČSH, Nákladem Ústřední rady CČSH
 • 2001–D. Frýdl: Reformní náboženské hnutí v počátcích ČSR, vydal L.Marek, Brno, edice Pontes Pragenses
 • 2003–D.Frýdl, A. Frýdlová : Nechte maličkých přijíti – Náměty k dětským bohoslužbám v CČSH, Blahoslav, Praha
 • 2004-D.Frýdl: Pozapomenutý patriarcha, in sborník Putování s medvědem, editor Ivo Vodseďálek, vydalo Vlastivědné muzeum ve Vysokém nad Jizerou
 • 2007-D.Frýdl: Duchovní život v Krkonoších, Církev československá husitská, in Krkonoše – příroda, historie, život, Baset, Praha
 • 2010-D.Frýdl: Zrod Církve československé husitské, in sborník 90 let CČSH, kolektiv autorů
  Novinové články v letech 1995-2001 : Lidové noviny, Český zápas
 • kalendář Blahoslav 2010
 • 2017 – Karel Farský ve vzpomínkách Metoděje Cyrila Metelky, in sborník k 90. výročí Karla Farského, Praha