Teror

Hra Ferdinanda von Schiracha Teror patří rozhodně k nejzajímavějším evropským dramatům posledního desetiletí. Postihuje velmi aktuálně morální problémy, před které nás staví konflikty současného světa. A zároveň akcentuje velmi kreativním způsobem fakt, že za naši realitu neseme odpovědnost všichni.

Fakt, že se publikum stává tím, kdo rozhodne o osudu nejen jednoho muže, a že tak nemůže nikdo učinit, aniž by si sám pro sebe neodpověděl na základní morální otázky, činí tuto inscenaci nejen atraktivní, ale i velmi užitečnou. Jedná se o drama, které se v současné době hraje po celé Evropě a v řadě mimoevropských zemí. Domníváme se, že je důležité, aby se s ním mohli potkávat i pražští diváci všech věkových kategorií a aby se mohli podílet jeho prostřednictvím na tom, jak bude vypadat náš svět. Je muž, který na sebe
vzal odpovědnost za smrt desítek nevinných proto, aby zachránil desetitísíce jiných nevinných lidí hrdina nebo vrah? Lze lidské životy redukovat na pouhá čísla? V sestřeleném letadle sedělo sto dvacet sedm konkrétních lidí, dokonce děti, kteří se už nikdy nevrátí domů. Jeden každý z nich někomu chybí, každého z nich někdo oplakává. Byl pilot oprávněn učinit toto rozhodnutí? Odpověď rozhodně není jednoduchá.