Vršovické divadlo MANA

je lokální ostrov tradiční kultury v širším centru Prahy. Naším cílem je oslovovat kultivovaného diváka i obyčejného člověka.

Jsme divadlo spíše konzervativní, v nejlepším smyslu toho slova. Domníváme se, že v dnešní době je klasické pojetí divadla téměř raritou, kterou chceme zachovat a činíme tak právě prostřednictvím naší produkce.

Skutečnost, že naše divadlo sídlí ve vršovickém Husově sboru Československé církve husitské nás ovlivňuje v několika ohledech. Funkcionalistické stavby tohoto typu, mezi které Husův sbor patří, byly koncipovány jako komunitní a lokální centra. Proto je i naše divadlo ze své podstaty lokálního charakteru, čerpá z lokálních podnětů a obrací se k místní komunitě a nejen k ní.

Cítíme závazek kultivovat veřejný prostor, v duchovním slova smyslu. V našich inscenacích otevíráme závažná témata, která vzrušují společnost, a zároveň vytváří platformu k veřejným diskusím. Prostřednictvím tvorby hledáme odpovědi na základní existenciální otázky jak v souladu s křesťanskou doktrínou, tak i v konfliktu s ní.

Zároveň jsme jediným profesionálním repertoárovým divadlem pro celou oblast Prahy 10, tedy města, které je srovnatelné s velkými krajskými městy.

Stručná historie divadla 

Budova Husova sboru byla projektovaná Karlem Truksou a postavená v roce 1930 v konstruktivistickém stylu s prvky funkcionalismu. Součástí prostoru je divadelní sál, původně pro 294 lidí, dnes je jeho kapacita maximálně 200 míst. Jedná se o největší dochovaný divadelní sál se zázemím v sakrálním prostoru v celé Praze.

Původně zde působilo Jiráskovo divadlo, jehož prvním ředitelem byl Drahoš Želenský, syn slavného Karla Želenského, poté zde jako ředitel působil Josef Burda, majitel jedné z posledních kočovných divadelních společností. Ve 30. letech 20. století sloužil prostor amatérskému divadlu a to až do r. 1965, s výjimkou období Protektorátu, kdy zde bylo provozováno kino pod názvem Bio Na Kovárně, nebo také Bio Helios. V r. 1965 byl sál z rozhodnutí tehdejších socialistických úřadů pro kulturní účely uzavřen, předělán na skladové prostory a postupně devastován.

Od roku 2004 bylo záměrem majitele objektu, kterým je Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 10 – Vršovice, vrátit prostor někdejšího divadla v Husově sboru jeho původnímu účelu. Postupně bylo vypracováno několik architektonických studií obnovy a posléze i podrobné zaměření stavu tohoto unikátního prostoru, který více než čtyřicet let chátral. Na základě projektové dokumentace, na které se podílel také herec a architekt David Vávra, bylo posléze přistoupeno k celkové revitalizaci divadla. Samotná obnova byla rozdělena do několika etap, z nichž poslední byla dokončena na jaře 2014 a celé divadlo bylo znovu uvedeno do plného provozu, tak jak jej dnes můžete navštívit.