Ondřej Zajíc

Ondřej Zajíc

režisér

Na DAMU absolvoval pod vedením Luboše Pistoria a Jana Buriana v roce 1994 inscenací Dostojevského Idiota v oboru režie a dramaturgie.

Začínal v Rokoku (1995–2002) pod tehdejším uměleckým šéfem Zdeňkem Potužilem a v té době tam jako režisér nazkoušel divácky oblíbené inscenace (Tramvaj do stanice Touha, Volání za řekou, Čarodějky ze Salemu, Oddací list). Kromě toho hostoval v divadlech v Chebu, v Hradci Králové, v Liberci nebo v Olomouci. Četně hostoval i v Praze v A studiu Rubín (Kráska z Leenane), v Dejvickém divadle (Scény z manželského života), v Divadle v Řeznické (Eyolfek, Veřejné oko) či Kalichu (Chvála bláznovství). V Městských divadlech pražských režíroval mj. inscenace Otec, Holky z kalendáře, August, August, august, Molly Sweeney, Prolomit vlny, Mahábharáta, Baron Prášil aj.

Má za sebou i pedagogickou činnost na katedře alternativního a loutkového divadla DAMU a Vyšší odborné škole herecké. V letech 2004–2005 založil a vedl firmu Odeon Art Servis, ve které jako producent řídil produkci divadelních představení. V září 2005 byl jmenován ředitelem Městských divadel pražských, kde působil do konce roku 2017. Pro Vršovické divadlo MANA zrežíruje Gin Game (premiéra 13. 11. 2018). Celkově má na svém režisérském kontě asi padesát inscenací.

Pavel Khek

Pavel Khek

režisér

Z profesního hlediska jsou pro něj důležitá studia na FFUP v Olomouci a na FFUK v Praze – následně studium na DAMU a pedagogické vedení režiséra Karla Kříže a herečky Jaroslavy Adamové. Už během studií se začal věnovat vlastním projektům (Sen noci svatojánské v přírodním divadle v Lokti, Dostojevského Něžná v A studiu Rubín). Posléze navázal spolupráci s mnoha českými divadly, z nichž s většinou spolupracuje dodnes – Městská divadla ve Zlíně, Mostě, Kladně – Národní divadlo moravskoslezské aj.
Nejintenzivněji spolupracoval s Městským divadlem v Mladé Boleslavi, kde se stal po dobu 3 let uměleckým šéfem. Nakonec vyslyšel nabídku Městských divadel pražských a byl kmenovým režisérem této scény. Nastudoval zde např. inscenace Želary, Čapek, Evžen Oněgin, Tančírna 1918-2018.

Peter Gábor

Peter Gábor

režisér

Je synem slavné slovenské herečky Adély Gáborové. První kroky udělal na jevišti Divadla A. Bagára v Nitře, kde byla jeho maminka v angažmá. Přestože byl z herecké rodiny, po maturitě na gymnáziu vystudoval nejprve slovenštinu a hudební výchovu na Univerzitě Konštantína filozófa v Nitře a až poté zamířil na DAMU, obor režie. Jeho prvním angažmá bylo Divadlo SNP v Martině, kde režíroval např. Hrabalovy Ostře sledované vlaky. Poté se přesunul do Čech, kde hostoval v Hradci Králové či Ostravě. Několik let byl v angažmá ve Středočeském divadle Kladno, kde vytvořil řadu úspěšných inscenací, např. Werthera, Smutnou neděli, Marianiny rozmary. Odtud odešel do divadla v Olomouci jako umělecký šéf. Zde režíroval řadu impozantních inscenací, jako byly oba díly Goethova Fausta, Dva kavalíři z Verony, Jindřich IV. či Mnoho povyku pro nic od Shakespeara, Čechovův Platonov, Ajtmatovův Čas vlků, Hugův Král se baví a mnohé další. Poté se stal umě-leckým šéfem v Ostravě, odkud si diváci pamatují jeho inscenace Velký Gatsby, Balada pro banditu, Šakalí léta, Kouzelník z Lublinu,Veselé paničky windsorské, Sissy aj. Hostoval v Paříži, Bratislavě, Brně, Liberci, kromě čino-her režíruje též opery. Pražští diváci měli možnost vidět jeho Annu Kareninu, Sto roků samoty, Vše o mé matce či Janu Eyrovou v ABC, Zlomatku v Divadle v Řeznické či Kdokoli může dělat cokoli v Ungeltu. V posledních letech učí na Státní konzervatoři v Ostravě, kde také trvale žije.