O legiích, jak jste ještě neviděli

Velká díla se rodí nenápadně a s pokorou. Od předvánoční premiéry je jím komorní Země česká, domov můj? Ze vzpomínek legionáře Františka Nováka ji napsala Věra Mašková.
Na jeviště Vršovického divadla MANA přivedl hru, nevídaně, neslýchaně kompletující výpověď o československých legiích v Rusku, Pavel Khek. Školy by se na Zemi českou měly hrnout kvůli doplnění chybějících článků výuky o české historii.

Varování před Ruskem

Novák byl varhaníkem v Husově sboru ve známé modernistické sakrální stavbě architektů Janáka a Truksy (1930). V jejím divadelním sále hraje i MANA.

Jako voják c. a k. rakousko-uherské armády prošel Novák bojišti první světové války, přešel do ruského zajetí a s čs. vojenskou družinou prožil v bojích při její dramatické anabázi do Vladivostoku zvěrstva rudých i bílých, ztrátu kamarádů, rodiny, aby se jeho sen o svobodném Československu zhroutil 15. března 1939.

Ambice Maškové a Khekovy dramatické výpovědi nesahají na monumentálnost jako Havelkův Plukovník Švec na Nové scéně ND, jsou i finančně nejméně padesátkrát skromnější, přesto Země česká, domov můj? vypovídá o legiích víc – a koncizněji, přesněji, úplněji, napínavěji, přesvědčivěji a poučněji než statická a trochu neosobní, dávno zapomenutá legionářská hra Rudolfa Medka.

Vojenská družina se stala velkým Masarykovým argumentem při jednání o vzniku samostatné republiky, až do Mnichova vedle Švýcarska jediného demokratického státu ve střední Evropě. Čechoslováci měli bojeschopnou armádu v několika částech světa. V té ruské ovládajíce velkou část Sibiře obdivuhodně dlouho a vytrvale drželi v šachu krvelačně zběsilé bandy a tlupy.

Všechen lesk a bídu legionářů, jejich politickou roztříštěnost, touhu po svobodě, vzpoury, a v míře přiměřené i tragédii zmíněného Josefa Švece, zvládají tři herci (Milan Kačmarčík, Jan Hofman, Vilém Udatný) a jedna herečka (Máša Málková).

Měli byste o nich vědět

Divadelně úspornými, ale promyšlenými prostředky znamenitě připomínají bitvy, spory s velením, snahy okrást a zničit nebo aspoň osedlat legie, ale i rodinné a společenské zázemí i osobní prohry doma i v jiných částech světa. Ředitelé, učitelky občanské nauky, za dvě a půl hodiny doženete se svými žáky, co chybí v osnovách.

Vršovické divadlo MANA Praha – Věra Mašková: Země česká, domov můj? podle vzpomínek legionáře Františka Nováka. Režie Pavel Khek, dramaturgie Věra Mašková, scéna Michal Syrový, kostýmy Agnieszka Pátá Oldak. Premiéra 19. prosince 2018.

Hodnocení 85%

Jiří P. Kříž