Obrázky ze starých Vršovic

Obrázky ze starých Vršovic – tisková zpráva Divadlo MANA v Husově sboru ve Vršovicích připravuje na své studiové scéně ve středu 10. listopadu 2010 od 19.30 hod. premiéru autorského pořadu Obrázky ze starých Vršovic. Jedná se o pásmo inscenačního čtení z historie jednoho z pražských regionů – Vršovic. Pořadem budou pod režijním vedením Eleny Strupkové provázet známí herci Václav Vydra a Jana Boušková. Text na základě důkladného studia archivních materiálů, kronik, dobových záznamů a korespondence zpracoval a do literární podoby převedl farář Husova sboru David Frýdl. Pořad je přiblížením městské části Vršovice a jejího vývoje od původně venkovské zemědělské osady přiléhající k Praze až k její bouřlivé přeměně v tepající část velkoměsta, které ji zahrnulo do svého širšího centra. Historie Vršovic je přiblížena na historii jednoho z jejích kostelů – moderní konstruktivistické budovy Husova sboru na Vršovickém náměstí od jehož otevření uplyne v prosinci tohoto roku 80 let a který tvoří jednu z dominant této městské čtvrti. Původně na místě dnešního husitského kostela stával zájezdní hostinec Na Kovárně s historií sahající až do 17. století. Na osudech jeho dávných majitelů je ukázán dějinný vývoj, ale i společenská proměna tohoto svérázného pražského regionu na pomezí vesnice a velkoměsta. Široké bulváry pařížského typu versus hliněné chalupy a dřevěné roubenky: to vše je až do dnešních dnů ve Vršovicích k vidění. Jádro pořadu spočívá v práci herce – recitátora s dramatickým textem. Dvojice Jana Boušková – Václav Vydra budou zasvěcenými průvodci historií pražských Vršovic. Mluvené slovo doprovází multimediální prezentace dobových obrázků, fotografií a dokumentů z historie Vršovic. Pořad je doplněn živou hudbou na kopii barokního pozitivu v podání špičkového českého varhaníka Adama Viktory – uměleckého šéfa souboru Ensamble Inégal, specializujícího se na dobovou interpretaci hudby vrcholného baroka. (Adama Viktoru při prosincové repríze bude alternovat Jiřina Dvořáková – Marešová). Pořad je svébytným uměleckým a zároveň popularizačním zpracováním regionální tématiky na území hlavního města. Tento druh pořadů je nepříliš často zařazován do dramaturgických plánů pražských divadel. O Praze se většinou hovoří jako o jednolitém celku. Připomínka dávných tradic, místních historických událostí i koloritu běžného života našich předků – předtím, nežli se z nich stali Pražané, je především pro místní obyvatele důležitá pro znovuobnovení a nalezení vztahu k místu, kde se v současnosti náš život odehrává. Pásmo Obrázky ze starých Vršovic vznikl za grantové podpory Magistrátu hlavního města Prahy a Městské části Praha 10. Vzhledem k omezené kapacitě míst v sále a limitovaném počtu repríz (představení bude uvedeno v prosinci a následně ještě v prvních měsících roku 2011) přijímá divadlo rezervace vstupenek na mailu divadlo@centrummana.cz nebo formou SMS. Na setkání s diváky se těší produkce Divadla MANA.