ArpaDua – harfový koncert

ArpaDua-  harfový koncert- Ivana Pokorná a Barbora Váchalová   

arpadua

Harfistky orchestru Národního divadla vytvořily duo, které ukazuje rozmanité možnosti a hudební rozsah a možnosti tohoto královského nástroje.  ArpaDua navazuje na dlouhou tradici harfenictví v Čechách. 

O interpretech
IVANA POKORNÁ se narodila v Olomouci. Konzervatoř vystudovala v Praze ve třídě prof. Libuše Váchalové. V roce 1983 byla přijata do Orchestru Národního divadla. Vždy se věnovala komorní hře, hrála v souboru Musica Bohemica a v Rožmberské kapele. Ráda spolupracuje i s muzikanty jiných žánrů. S violistou P.  Přibylem nahrála CD Dialogy harfy s violou.

BARBORA VÁCHALOVÁ vystudovala konzervatoř a posléze hudební fakultu AMU u prof.  K. Patrase a prof. R. Kodadové. Soustavně se věnuje soudobé hudbě (spolupráce s různými sólisty, soubory i orchestry: Kvarteto Martinů, orchestr Agon, Mondschein Ensemble, Kom.orch.Berg atd.). V roce 2012 spolupracovala na CD “Gloria” Simony Šaturové. Od roku 1989 působí společně s Ivanou Pokornou v Orchestru Národního divadla.