Autorský Advent Talent drama studia I

Vhodné pro děti, mládež a jejich rodiče

15:00 Děvčátko se zápalkami
Obraz ze zážitkového představení Imaginárium H.Ch.Andersena. Hrají: Eliška Peroutková, Anja Dorušková. Režie: Erika Merjavá

Eliška
Eliška se po tragické nehodě probouzí v nemocnici. Zjišťuje, že její maminka je v kritickém stavu a neví se, zda přežije. Eliška si prochází vlastním vnitřním světem, kde se potkává s láskou, nenávistí, důvěrou, i nedůvěrou, strachem i odvahou a pokouší se znovu zaujmout vlastní postoj k sobě samé. Autorské představení skupiny Rozmach (13-15 let) vzniklo jako součást projektu TALENT drama studia Kiosek. Režie: Erika Merjavá

PŘESTÁVKA

16:15 Letem světem (se) svědomím
Autorské představení skupiny Spektákl zatáhne diváka do velkolepé podívané, při které budeme následovat cestu světovými epochami prostřednictvím dvou svědomí. Podíváme se do hlav několika zajímavých osobností, jako třeba řeckému bohu Hefaistovi nebo nahlédneme, jak to vypadalo v hlavě jedné komunistické učitelky. Humoristické představení s jedním zvratem, které donutí člověka tázat se i svého svědomí, co je správné a co ne. Autorské představení pod supervizí Jiřího Ondry a Eriky Merjavé vzniklo jako součást projektu TALENT drama studia Kiosek.

PŘESTÁVKA

17:45 Dílna Talentu pro děti i jejich rodiče
Přijďte si zkusit principy autorského divadla, tak jak s tím pracuje Talent drama studio. Dotknout se vlastního těla i hlasu a řečového sdělování. Pocítit radost z hry a improvizací. Vhodné pro všechny děti i jejich rodiče.

Cena
Autorský Advent Talentu – 1. blok 150,- Kč
Autorský Advent Talentu – 2. blok 150,- Kč
80,- Kč
senioři a 80,- Kč děti do 15-ti let.
Sleva celé odpoledne a večer 150,- Kč (na místě)