Karol Wojtyła, ECCE HOMO

Bogaci i biedni. Ciemiężcy i ciemiężeni, Wyzyskiwacze i wyzyskiwani – to temat tak stary, jak stara jest ludzka cywilizacja.

Karol Wojtyła – ECCE HOMO (Bratr našeho Boha)
Adaptace a režie JÓZEF ZBIGNIEW CZERNECKI

Hraje se v polském jazyce bez titulků.

201705 ecce zkou 4 (2) (1)Próby znajdowania sprawiedliwych rozwiązań i stosowania ich nie udawały się już w starożytności i nie udają do dziś – ani organizmom państwowym ani religijnym. Egipt – Mojżesz – Exodus, Spartakus i powstanie niewolników, Rzym – „chleba i igrzysk”, Chrystus – „Błogosławieni ubodzy…” i Chrystianizacja niewiele zmieniły. Państwa wymyśliły – zapomogi! Religie wymyśliły – jałmużny, ale o systemie sprawiedliwego podziału dóbr można nadal tylko marzyć! I co najwyżej – buntować się! Buntują się więc masy ludzkie i wrażliwe ludzkie jednostki, które chcą zmieniać otaczający świat na lepszy jak św. Franciszek z Asyżu, św. Brat Albert z Krakowa czy św. Matka Teresa z Kalkuty. Zaś zbuntowane i zmanipulowane masy biednych przeprowadzają kolejne krwawe rewolucje, których przywódcy szybko zapominają o ich celach i rychło zajmują miejsca poprzednich elit co z reguły prowadzi do terroru i jeszcze większego ubóstwa.
Dziesiątki lat trwa dyskusja intelektualistów, rządzących i hierarchów różnych religii jak zabezpieczyć godne warunki życia ubogim masom ludzkim i przywrócić im człowieczeństwo. A tymczasem kolejne fale migrantów szukających lepszego życia rosną, zbyt często znajdując jedynie bezrobotność, bezdomność, bezsilność. Dramat Karola Wojtyły „Brat naszego Boga” wpisując się w nurt tej dyskusji nadaje każdemu z tłumu ludzką twarz i odwołując się do naszej odpowiedzialności – w miejsce biernego przyzwolenia – krzyczy do nas: Oto Człowiek! ECCE HOMO!

Obsazení:

ADAM Chmielowski                       Andrzej Magala

MARYNIA sestra                            Anna Kaczmarska

MAKS malaíř                               Michał Chrząstowski

HELENA Modrzejewska               Elżbieta Grosse

Neznámý                                  Michał Chrząstowski

Sestra BERNARDA                     Maria Boháčová

Bratr ALBERT                            Andrzej Magala

CHÓR žebráků                      Kazimierz Towarnicki
                                            Krystyna Olaszek-Kotýnek
                                            Wojciech Sękowski
                                            Eva Magala
                                            Jiří Kotýnek