Temná je noc / Terezie z Lisieux: Můj bratr Nietzsche

Poetická inscenace zobrazuje fiktivní setkání mladičké Terezie z Lisieux a životem zklamaného Friedricha Nietzscheho. Co by mohlo spojovat dva tolik rozdílné osudy? Čí Bůh je mrtev? Jsme schopni si ve své úzkosti a utrpení porozumět?
Krásnou a laskavou Terezii potkáváme na sklonku jejího života, kdy trpí chrlením krve. Ve svých vidinách se setkává nejen s Nietzschem, ale i s hlavním protagonistou jeho díla: Zarathustrou. 
Struktura hry švédské karmelitky Bridget Edmanové byla inspirována Mahlerovou Desátou symfonií, která zůstala díky Mahlerově předčasné smrti nedokončena. Hra Terezie z Lisieux: Můj bratr Nietzsche nabízí na pozadí setkání dvou významných osobností také střet náboženství a vědy i modernějšího a konzervativního pohledu na víru v Boha v prostředí karmelitánského kláštera v Lisieux. Bridget Edman získala za tuto hru první místo v mezinárodní soutěži International Competition for Religious Drama.

 

Hrají:

Terezie z Lisieux: Máša Málková

Friedrich Nietzsche: Pavel Batěk, j.h.

Petr Gast: Kryštof Nohýnek

Doktor: Luděk Nešleha

Jenovéfa: Gabriela Pyšná, j.h.

Matka Gonzaga: Elen Strupková

Režie: Tomáš Vondrovic

Překlad: Markéta Polochová

Scéna a kostýmy: Ivana Brádková

Produkce: Vršovické divadlo MANA

Fotografie: Karel Cudlín a Lukáš Janičina

Představení vzniklo za podpory Nadace Život umělce a Městské části Praha 10.  
 Znak windows JPEG