Putování Josefa N.

Autor:
Arnošt Goldflam

Dramaturgie:
Věra Mašková

Režie:
Ondřej Zajíc

Hrají:
Igor Bareš, Dana Batulková, Lenka Termerová, Petr Klimeš, Dana Sedláková

Podpora inscenace:

MČ Praha 10

Ostatní:

Scénické čtení z připravované inscenace.

O představení

Příběh hry začíná okamžikem,kdy se stárnoucí muž vydává na obyčejnou procházku. Ta se mění v zásadní bilancování. Jde po stopách toho, co kdysi bylo- v dětství, dospívání a rané dospělosti.  Arnošt Goldflam o tom píše: „Vyhledává a poznává místa i lidi, některé naopak nepoznává nebo dokonce už ani nepotkává, např. matku, která už nežije, ale přece jen s ní „mluví“, resp. s jejím obrazem, „duchem“. Také potkává někoho, s kým měl před lety citový vztah, své dřívější přátele nebo někoho z nich, i nějakou mýtickou postavu . Celé to současné putování je obrazem jeho návratu domů, nové objevování domova a jeho podstaty po mnoha letech a nakonec možná i smrti. Nicméně by to neměla být nějaká trudná, smutná hra, mnohá setkání budou přinášet humor, jiskření, možná též i v tom, že dochází i k omylům, které se teprve ukážou, vyjasní, v průběhu hry.  Prolíná se v ní realita současná s minulostí, někdy snem, jinde však v lehkém, „pokleslém“ duchu, ironicky.“

Arnošt Goldflam, významná osobnost českého divadelnictví, se na žádost dramaturgie VDM zamýšlí ve své nové hře nad vývojem České republiky ve 20. a na počátku 21. století. Naše domácí události vnímá  prizmatem cizince, člověka, který zná svět, má potřebný nadhled a na naše „světodějné“ záležitosti pohlíží s trochu nechápavou distancí. Tím vznikají dramatické i humorné situace a četná nedorozumění, jejichž cílem je demaskovat naši pošetilost, naše ulpívání na banalitách, sebepřeceňování, ale i to dobré, čeho si na sobě často málo vážíme.

Putování Josefa N.

Hořkosladké putování po vlastních stopách do dětství a do hlubin vlastní rodiny.

Cena vstupenek:

200 Kč

Putování Josefa N.