Rozsviťte Maják ve Vršovickém divadle

Rozsvítit maják (PDF)

Občanské sdružení Sukus uspořádá ve spolupráci s německým Lahn Artists z Limburgu a za podpory Česko-německého fondu budoucnosti v rámci projektu Česko-německého kulturního jara 2017 festival Rozsvítit Maják. Pomyslný maják rozsvítí umělci z Čech, Německa a Francie.

Festivalový projekt má za cíl propojit mladé i renomované divadelní a výtvarné umělce z Čech a Německa. Návštěvníci dostanou během tří festivalových večerů možnost díky inscenaci Rozsvítit Maják poznat celý prostor Vršovického divadla, ale i budovy Husova sboru v Moskevské ulici ve Vršovicích.
Jde o ojedinělou budovu ze třicátých let minulého století, divadlo našlo „domov“ v prostorách kostela Československé církve husitské. Výjimečné stavbě dominuje mohutná čtyřboká, téměř 26 m vysoká věž, která dala název celému festivalovému projektu. Ční do výše jako maják, jehož výstražné světlo varuje a láká na pevninu zároveň.
Česko-německé kulturní jaro 2017 je přeshraniční kulturní iniciativa Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goete-lnstitutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlín a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury  a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.  Na festival navážou výstavy, a to od 10. dubna expozice Vladimíra Murtina Život v klášteře Altenberg, od 10. května výstava Herberta Ristl – Ticho a od 5. června potom výstava Ute Deutz a Vladimíra Kovaříka UV filt(e)r?
„Můj nápad připravit nový česko-německý multidisciplinární projekt s důrazem na výtvarné umění, byl inspirován multifunkční stavbou kostela Husův sbor. Celý život realizuji výtvarné akce v netradičních prostorách. Zde (v Husově sboru) se nabízí využít stávající divadelní sál, kostel, včetně balkonů, věže i přilehlé trávníky. Pro umělecky a kulturně založené lidi je to příležitost vnést něco ze svého do inspirativního prostředí prvorepublikové moderní architektury. Využít kostel pro akce, které navštíví i lidé, kteří do sakrálních prostor běžně nechodí.  Zde objeví, že lze vidět moderní výtvarné umění doplněné současnou i klasickou hudbou,“ vysvětlila za pořadatele Vlasta Rydlová s tím, že diváci během festivalu dostanou jedinečnou možnost navštívit prostory běžně nepřístupné .

Vaše 10, březen 2017